Párové poradenství je určeno všem manželským, nemanželským, nebo homosexuálním párům.
Nejčastějším tématem jsou těžkosti a neshody v komunikaci (časté hádky, nebo naopak neustálé mlčení), nespokojenost v prožívání svého vztahu (vzájemné odcizení, chybějící společné spontánní chvíle a emoční prožitky), neshody v sexuálním životě, neshody při výchově dětí, obtíže v soužití s širší rodinou, situace kolem rozchodu a její zvládání.

Podmínkou pro párové poradenství je, že oba partneři jsou ochotni mluvit o svém vztahu, o tom, co prožívají a co od vztahu očekávají a co jsou ochotni pro něj udělat.

Párové konzultace probíhají po týdnu nebo čtrnácti dnech, a to s celým párem. Ze začátku doporučuji konzultaci 2 x 50 minut, aby každý z partnerů měl dostatečný prostor k vyjádření.

PLATBA A PODMÍNKY