NaLabyrintbízím poradenskou a terapeutickou pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a chtějí ji řešit. Mezi takové situace může patřit:

  • pomoc v partnerských, rodinných problémech a otázkách
  • problémy v komunikaci a vztazích s lidmi
  • pocity osamělosti, smutku, viny, úzkosti a strachu
  • pocity prázdnoty a ztráty životního smyslu
  • podpora při ztrátě a změně zaměstnání, úmrtí blízkého člověka, ...

Základním nástrojem v individuální terapii je rozhovor, který umožňuje problém popsat, ventilovat emoce, hledat jeho příčiny a řešení. Teoretickým základem, podle kterého je rozhovor vedený, je psychoterapeutický směr nazývaný Logoterapie a existenciální analýza.

Při řešení problémů a životních nesnází se jedná většinou o dlouhodobější proces, který vyžaduje více setkání. Z toho důvodu je obvykle doporučováno jedno setkání za týden. Délka terapeutického rozhovoru je 50 minut a při prvním setkání se vyjasňuje téma a metoda práce.

Klient se vždy může rozhodnout setkávání přerušit nebo ukončit.

Nepracuji s dětmi a nemohu nabídnout pomoc člověku v akutním psychotickém stavu ani v život ohrožujících stádiích některých závislostí.

Konzultace nejsou hrazeny pojišťovnou.

 

PLATBA A PODMÍNKY