___________________

K čemu terapeut

Prožíváte dlouhodobě pocit životní nespokojenosti, úzkosti, strachu, smutku nebo ztráty smyslu života? Zastihla vás životní rána, s níž se těžko vyrovnáváte, jako je úmrtí blízkého člověka, vážné partnerské problémy, nebo problémy v zaměstnání? Nevíte, co chcete, máte malý pocit vlastní hodnoty, nedokážete s druhými komunikovat? Do toho všeho nemůžete spát, máte problémy se zažíváním, bolestí hlavy, zády, závratěmi, pocením, bušením srdce a podobně?

Pokud si na dané otázky odpovíte kladně, potom nastal čas pro vyhledání odborné pomoci. Mnoho lidí má pocit, že terapeuta navštěvuje člověk s duševní poruchou a pokud někdo terapeuta vyhledá, je nějakým způsobem nenormální. Z toho důvodu se lidé stydí o pomoc požádat. Jenomže někdy opravdu nepomůže svěřit se pouze blízkým lidem. Potom nastává zbytečně dlouhé období trápení. Odborník vám pomůže podívat se lépe a z odstupu na daný problém, pomůže vám hledat příčiny, jež vedly k jeho vzniku, a najít řešení, pokud nějaké existuje. Tímto způsobem můžete najít úlevu.

Někdy stačí jedna návštěva, ale často je jich potřeba více, aby člověk porozuměl tomu, co se v jeho životě děje a dokázal s tím dobře zacházet. Důležité je rozhodnout se s tím něco dělat a nevzdat to. 

labyrint.jpg

____________________

Kdo jsem

fotomyselfPo ukončení střední školy jsem studoval na Západočeské univerzitě v Plzni bakalářský obor Kybernetika a řídící technika. Během studia mě začala zajímat filosofie a otázky po smyslu života, kterými  se zabývá teologie. Proto jsem se po jeho ukončení začal věnovat těmto oborům. Potom jsem absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze pod vedením PhDr. Dany Krausové a MUDr. Ireny Zvánovcové, lektorek Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), který odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví. V Trenčíně jsem také absolvoval seminář Základy psychotraumatologie. Více jak deset let jsem také působil v oblasti pastorálního poradenství. V letošním roce jsem dokončil akreditovaný výcvik v Kompletní krizové intervenci.

Velmi rád chodím v přírodě a v horách. Největší přínos mne přinesla cesta do Compostelly, kterou jsem podnikl z Pamplony a pokračoval až Na konec světa v celkové délce 800 km. Za poslední rok jsem si také oblíbil běh na dlouhé tratě. Zatím mým největším úspěchem bylo uběhnout půl maraton. Když to čas umožní, tak se rád věnuji volejbalu, squashi, lyžování a H.E.A.T. 

Z literatury mám rád F.M.Dostojevského, zvláště jeho knihu Zločin a trest. Jinak rád čtu nebo poslouchám detektivní romány a fantasy literaturu. Mezi nejoblíbenější patří vše od Tolkiena a C. L. Lewise.

V oblasti hudby jsem si v poslední době znovu oblíbil Mozarta a pravoslavnou duchovní hudbu v podání Divny Ljubovič, ale rád se odreaguji i zatancuji při hitech skupiny Abba, Kryštof a Coldplay.

____________

Individuální psychoterapie

Nabízím poradenskou a terapeutickou pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a chtějí ji řešit. Mezi takové situace může patřit:

- pomoc v partnerských, rodinných problémech a otázkách
- problémy v komunikaci a vztazích s lidmi
- pocity osamělosti, smutku, viny, úzkosti a strachu
- pocity prázdnoty a ztráty životního smyslu
- podpora při ztrátě a změně zaměstnání, úmrtí blízkého člověka, ...

Základním nástrojem v individuální terapii je rozhovor, který umožňuje problém popsat, ventilovat emoce, hledat jeho příčiny a řešení. Teoretickým základem, podle kterého je rozhovor vedený, je psychoterapeutický směr nazývaný Logoterapie a existenciální analýza.

Při řešení problémů a životních nesnází se jedná většinou o dlouhodobější proces, který vyžaduje více setkání. Z toho důvodu je obvykle doporučováno jedno setkání za týden. Délka terapeutického rozhovoru je 50 minut a při prvním setkání se vyjasňuje téma a metoda práce.

Klient se vždy může rozhodnout setkávání přerušit nebo ukončit.

Nepracuji s dětmi a nemohu nabídnout pomoc člověku v akutním psychotickém stavu ani v život ohrožujících stádiích některých závislostí.

Konzultace nejsou hrazeny pojišťovnou.

 

psychoterapie.jpg
provterapie.jpg

____________

Párová terapie

Párové poradenství je určeno všem manželským, nemanželským, nebo homosexuálním párům.

Nejčastějším tématem jsou těžkosti a neshody v komunikaci (časté hádky, nebo naopak neustálé mlčení), nespokojenost v prožívání svého vztahu (vzájemné odcizení, chybějící společné spontánní chvíle a emoční prožitky), neshody v sexuálním životě, neshody při výchově dětí, obtíže v soužití s širší rodinou, situace kolem rozchodu a její zvládání.

Podmínkou pro párové poradenství je, že oba partneři jsou ochotni mluvit o svém vztahu, o tom, co prožívají a co od vztahu očekávají a co jsou ochotni pro něj udělat.

Párové konzultace probíhají po týdnu nebo čtrnácti dnech, a to s celým párem. Ze začátku doporučuji konzultaci 2 x 50 minut, aby každý z partnerů měl dostatečný prostor k vyjádření.

 

Konzultace nejsou hrazeny pojišťovnou.

 

____________

Podmínky

Poskytované služby jsou plně hrazeny klienty. Termín prvního setkání lze domluvit do jednoho týdne. Budete objednáni na přesný čas bez čekání. Terapeut je vázán mlčenlivostí o všem, co během rozhovoru proběhne.

Na konzultaci je třeba se objednat předem. Objednání je možné telefonicky, nebo můžete poslat SMS zprávu či zprávu emailem (frantisekhorak@centrum.cz). Odpovím v nejbližším možném termínu.

 

STORNO PODMÍNKY
Domluvený termín je závazný. Případná změna termínu musí být dohodnuta nejpozději 24 hodin před daným termínem. Při pozdějším oznámení, vyjma závažných zdravotních komplikací, je klientovi účtována stejná cena jako za proběhlou konzultaci.

____________

Platba

CENÍK

 

Individuální konzultace       500,-Kč   / 50 min.
  
Párová konzultace     700,-Kč   / 50 min.

 

V případě nutné potřeby lze ze sociálních důvodů individuálně domluvit snížený tarif.

____________

Telefonická krizová pomoc

Linka první psychické pomoci: 116 123
Zaměření: emocionální podpora dospělým osobám (akutní či dlouhodobá krize, samota, úvahy o sebevraždě, atd.) 
Provoz: denně 08 – 18 hod., ZDARMA

Pražská linka důvěry: 222 580 697
Zaměření: pro dospělé

Provoz: NONSTOP, ZPOPLATNĚNO DLE OPERÁTORA

Linka Bezpečí: 116 111
Zaměření: bezplatná krizová pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let. 
Provoz: NONSTOP, ZDARMA

Rodičovská linka: 606 021 021 (O2 operátor)
Zaměření: Z celé ČR se na nás mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, pedagogové, všichni dospělí, kteří mají starost o děti.
Provoz: pondělí-čtvrtek od 13:00 do 19:00 hod., pátek od 9:00 do 15:00hod.

Bílý kruh bezpečí: 116 006
Zaměření: Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Provoz: NONSTOP, ZDARMA

Linka AIDS nejen pro nemocné: 800 800 980
Zaměření: Poradí vám se vším, co se týká problematiky AIDS a HIV.
Provoz: NONSTOP, ZDARMA

Linka pro drogově závislé: 222 221 124
Zaměření: Linka organizace Drop In zajišťuje systém komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky.
Provoz: NONSTOP

Linka alkoholiky a jejich rodiny: 724 307 775
Zaměření: Poradí vám se vším, co se týká problematiky alkoholové závislosti.
Provoz: ČT 8h - 22h

Senior telefon Života 90: 800 157 157
Zaměření: Služba je poskytována seniorům, pečujícím a dalším klientům, kteří se dostávají do kontaktu se seniorskou problematikou.
Provoz: NONSTOP, ZDARMA 

____________

Krizová centra

Krizové centrum RIAPS Praha: 222 586 768
Zaměření: dospělí
Adresa: Chelčického 39, Praha
Provoz: NONSTOP, ZDARMA

Krizové centrum Olomouc: 734 435 078
Zaměření: dospělí
Adresa: Wurmova 585/5, Olomouc
Provoz: NONSTOP, ZDARMA

Krizové centrum Ostrava: 732 957 193
Zaměření: dospělí
Adresa: Nádražní 196, Ostrava
Provoz: NONSTOP, ZDARMA

Krizové centrum Brno: 547 212 333
Zaměření: dospělí
Adresa: Jihlavská 20, Brno
Provoz: NONSTOP, ZDARMA

Krizové centrum Ústí nad Labem: 475 603 390
Zaměření: dospělí
Adresa: K chatám 22, Ústí nad Labem
Provoz: NONSTOP, ZDARMA

KONTAKT 

Nemocnice sv. Karla Boromejského

Vlašská 336/36, Praha 1

tel. 605 012 001

frantisekhorak@centrum.cz

 

DOSTUPNOST

A) Městskou hromadnou dopravou: tramvají č. 12, 15, 20 či 22 do zastávky Malostranské náměstí, dále pak cca 8 minut pěšky nebo minibusem 192 (zastávka je na rohu Malostranského náměstí a ulice Mostecká).

B) Osobním automobilem do ulice Karmelitská, dále pak ulicemi Tržiště a Vlašská do nemocnice. Přímo pod kostelem sv. Karla Boromejského odbočte vpravo mřížovými vraty na odstavnou plochu.

Copyright © 2017 Psychologické poradenství a terapie Mgr. Bc. František Horák. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky byly vytvořeny pomocí redakčního systému Joomla!®.